Віталій Надурак

Головний науковий співробітник Навчально-наукового Центру «Карпатський інститут аналітики», доктор філософських наук, професор кафедри філософії, соціології та релігієзнавства факультету психології ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Народився 25 липня 1979 р. в м. Івано-Франківську. Закінчив з відзнакою філософський факультет Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (2001 р.). Навчався в аспірантурі Прикарпатского національного  університету імені Василя Стефаника (кафедра філософії; 2001–2004 рр.). Кандидатську (2005) та докторську (2015) дисертації захистив у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

У 2011 р. видав перший в Україні навчальний посібник з релігійної філософії (рекомендований Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів).

В 2011 р. отримав від Державного фонду фундаментальних досліджень грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених. Робота була присвячена дослідженню суспільної моралі як складної відкритої системи, в якій відбуваються процеси самоорганізації.

В 2019 р. отримав вчене звання професора.

В 2020 р. став переможцем конкурсу за програмою академічних обмінів ERASMUS+

Автор 70 наукових праць виданих в Україні та закордоном. Останніми роками займається дослідженнями в галузі теорії прийняття моральних рішень. В освітній діяльності активно обстоює викладання критичного мислення, зокрема періодично проводить публічні заходи, присвячені розвитку даної компетенції.

Дослідницькі інтереси: критичне мислення, теорія прийняття рішень.

Вибрані публікації:

Nadurak, V. (2020). Why moral heuristics can lead to mistaken moral judgments. Kriterion – Journal of philosophy, 34(1), pp. 99-113.

Nadurak, V. (2018). Two types of heuristics in moral decision making. Filosofija. Sociologija, 29(3), pp. 141-149.

Надурак Віталій (2018). Моральні евристики: історія досліджень. Філософська думка, №4, с. 71-84.

Надурак Віталій (2018). Два типи моральних рішень. Філософська думка, №3, с. 66-78.

Надурак В. (2017). Критичний аналіз надійності інтуїтивних моральних рішень. Антропологічні виміри філософських досліджень, Випуск 11, с. 7-15.

Надурак В. (2016). Емоції та міркування у прийнятті моральних рішень. Антропологічні виміри філософських досліджень, Випуск 10, с. 24-32.

Вибрані відео:

Критичне мислення: що насправді стоїть за прокляттям п’ятниці 13-го?

Критичне мислення: помилка планування

Фальшива дилема: як зробити правильний вибір і уникнути маніпуляції?