Команда

Ольга Максимович

Директорка центру, провідний науковий співробітник, керівник проекту

olga.maksymovych@pnu.edu.ua

Уляна Сидор

Провідна фахівчиня, фінансова менеджерка, аналітикиня

uliana.sydor@pnu.edu.ua

Михайло Осипчук

Головний науковий співробітник, експерт статистичного аналізу даних

mykhailo.osypchuk@pnu.edu.ua

Віталій Надурак

Головний науковий співробітник, експерт з критичного мислення, оцінки та прийняття рішень

vitalii.nadurak@pnu.edu.ua

Роман Пятківський

Експерт з доброго врядування, публічного управління та доброчесності

roman.piatkivskyi@pnu.edu.ua

Василь Варварук

Аналітик SMART-спеціалізацій

vasyl.varvaruk@pnu.edu.ua

Тарас Малишівський

Молодший науковий співробітник, медіаменеджер, аналітик регіонального економічного розвитку

taras.malyshivskyi@pnu.edu.ua

Мар’яна Сигидин

Консультант з питань патентування та авторського права

mariana.syhydyn@pnu.edu.ua

Михайло Мосора

Молодший науковий співробітник, дослідник регіональних політик

mykhailo.mosora@pnu.edu.ua