Михайло Осипчук

 

Статистика шукає порядок в хаосі

 

Головний науковий співробітник Навчально-наукового Центру «Карпатський інститут аналітики», доктор фізико-математичних наук, доцент, професор кафедри математичного і функціонального аналізу ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, експерт зі статистичного аналізу даних.

Народився 29 липня 1966 року в с. Ворохта, Івано-Франківської області.

Вищу освіту за спеціальністю “Математика” здобув у Київському державному університеті імені Т.Г.Шевченка. В цьому ж університеті в 1993 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю “Теорія ймовірностей та математична статистика”.

З 1993 року по 2006 рік працював на кафедрі вищої математики Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. З 2006 по 2017 роки завідував кафедрою статистики і вищої математики Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Після навчання в докторантурі цього ж університету захистив в 2019 році докторську дисертацію за спеціальністю  “Теорія ймовірностей та математична статистика”.

До наукових інтересів відносяться теорія випадкових процесів (дифузійні та стійкі випадкові процеси) та їх застосування в теорії диференціальних та псевдодиференціальних рівнянь, прикладний статистичний аналіз.

Деякі публікації:

O. Popadynets, O. Yurakh, N. Tokaruk, T. Kotyk, I. Pukach, H. Yurakh, M. Osypchuk, N. Dubyna, A. Dmytrenko, New approaches as for the obtaining of scientific innovation in morphological studies of urinary bladder transitional epithelium. Galician medical journal. – 2017. – Vol. 24, Issue 2, E2017211 DOI: 10.21802/gmj.2017.2.11

O. Popadynets, O. Yurakh, N. Tokaruk, G. Yurakh, I. Pukach, M. Osypchuk, O. Kolosov, V. Korzhovska, N. Dubyna, A. Dmytrenko, The Prospect of Cluster Analysis’ Use to Obtain the New Scientific Results at the Example of Urotheliocytes’ Study in Experimental Diabetic Cystopathy. Archive of Clinical Medicine. – 2017. – Vol. 23, Issue 2, E2017210 DOI: 10.21802/acm.2017.2.10

М. М. Осипчук, І. М. Гураль, Л. Р. Смоловик, Застосування статистичних методів для аналізу текстів передвиборчих програм. Прикарпатський вісник НТШ. Думка. – 2019. – № 4. – С. 109-115.