Місія

Сприяти сталому регіональному розвитку через належні дані для освітніх та молодіжних, економічних, культурних політик та формувати/просувати культуру/практики аналітично обґрунтованого прийняття рішень («Data-Based Decision Making Culture»)