Наталія Басараб

Молодша освітня аналітикиня Навчально-наукового Центру «Карпатський інститут аналітики», аспірантка кафедри педагогіки та освітнього менеджменту імені Богдана Ступарика Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Народилася у селі Бортники, Львівської області (1990).

Навчалася у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (2006-2011), де здобула ступінь магістра та присвоєно кваліфікацію викладач педагогіки, вчитель початкових класів, практичний психолог в закладах освіти.

На даний час навчається в аспірантурі за спеціальністю 011 – «Освітні, педагогічні науки» Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Тема дисертаційної роботи – «Розвиток післядипломної освіти вчителів початкової школи в західних областях України (1945-1991 рр.)» (витяг №1 від 31 січня 2017 р.).

Наукові інтереси: розвиток освітньо-культурного потенціалу педагогічних працівників, післядипломна освіта вчителів початкової школи, шляхи реалізації неперервної системи освіти в Україні.

Вибрані публікації:

Басараб Н.Я. Розвиток інформаційно-освітнього середовища в системі післядипломної педагогічної освіти. Педагогічний альманах: збірник наукових праць / редкол. В.В. Кузьменко (голова) та ін. Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2017. Випуск 35. 337 с. С. 80-85.

Басараб Н.Я. Інноваційна діяльність у післядипломній педагогічній освіті. Матеріали ХХІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Збірник наукових праць. Переяслав-Хмельницький, 2017. Випуск 24. 441 с. С. 144-146.

Басараб Н.Я. Підвищення кваліфікації як фактор розвитку педагогічної майстерності вчителів початкових класів. Педагогічний альманах: збірник наукових праць / редкол. В.В. Кузьменко (голова) та ін. Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2018. Випуск 37. 317 с. С. 137-141.

Завгородня Т., Басараб Н. Євроінтеграція та її вплив на розвиток післядипломної освіти вчителів початкової школи. Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна освіта і наука: проблеми, перспективи, інновації» (27-29 січня 2021 року) / Відповідальний редактор проф. Т.Ю. Дудка. Київ, 2021. 399 с. С. 146-150.

Басараб Н.Я. Післядипломна освіта вчителів початкової школи як важлива складова формування їх самоосвітньої компетентності. Матеріали V Всеукраїнської (заочної) науково-практичної конференції «Педагогічні інновації в освітньому просторі сучасного закладу вищої освіти» (12 березня 2021 року): Збірник тез / За заг. ред. д. екон. н., проф. Охріменка І.В. Київ: ККІБП, 2021. 187 с. С. 46-48.