Роман Пятківський

«Цінною якістю нашого життя є можливість поміняти напрям свого руху

і не котитися як камінь» (Джек Лондон)

Кандидат філософських наук, доцент, дослідник етичних вимірів професійної діяльності публічних службовців

Народився у м. Бориспіль Київської області 13 липня 1976 року.

Закінчив історичний факультет Прикарпатського університету імені Василя Стефаника у 1998 році за спеціальністю «Історія» із присвоєнням кваліфікації «історик, викладач». Після закінчення вузу працював у Івано-Франківській загальноосвітній школі № 13 вчителем історії та географії, одночасно навчаючись з 1999 року в аспірантурі філософського факультету Прикарпатського університету. З 2001 року розпочав роботу у вищій школі на посаді асистента кафедри філософії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

У 2005 році у Львівському національному університеті імені Івана Франка захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 09.00.05 – історія філософії на тему «Проблема суб’єкта історичного процесу в українській філософії кінця ХІХ – першої чверті ХХ століть». У 2011 році рішенням Атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання доцента.

У 2006-2019 роках працював доцентом кафедри філософії (пізніше кафедри філософії, соціології та релігієзнавства) Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. В окремі роки працював за сумісництвом доцентом кафедри українознавства та філософії Івано-Франківського національного медичного університету, доцентом кафедри публічного управління та адміністрування Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Залучався до читання лекцій публічним управлінцям в Івано-Франківському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій.

Викладач Івано-Франківського фахового коледжу ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», доцент кафедри управління та бізнес-адміністрування ПНУ.

Докторант кафедри публічного управління та публічної служби Національної академії державного управління при Президентові України за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».

Експерт проекту, що виконуються Навчально-науковим Центром соціологічних досліджень Прикарпатського регіону за сприяння міжнародного фонду «Відродження» в партнерстві з Ініціативою відкритого суспільства для Європи (OSIFE) та фінансової підтримки Посольства Швеції в Україні.

Дослідницькі інтереси: етичні та праксеологічні проблеми публічного управління; актуальні питання філософії політики, філософії історії та української філософії.

Пятківський Р.О. є автором понад 50 публікацій наукового та навчально-методичного характеру в галузі публічного управління, філософії, етики та праксеології, співавтором колективних монографій «Етико-аксіологічні аспекти трансформації сучасного українського суспільства» (Івано-Франківськ, 2009) і «Проблеми реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування» (Київ, 2018), рецензентом понад 20 навчально-методичних посібників інших авторів.