Експерт нашого Центру Роман Пятківський взяв участь у Міжнародній конференції в Республіці Молдова

22 травня 2020 року у м. Кишинєв відбулася Міжнародна конференції «Теорія і практика публічного управління», організована Академією публічного управління Республіки Молдова. Учасники конференції обговорили теоретико-практичні аспекти розбудови правової держави і модернізації публічного управління в контекстах європейської інтеграції і створення адміністративної системи на основі знань, ефективні шляхи професійного розвитку персоналу публічних служб тощо.

У роботі конференції взяв участь і Роман Пятківський який представив свою доповідь «Ціннісні координати етичної поведінки державного службовця». У виступі науковець зауважив, що ефективність і доброчесність чиновника в значній мірі залежить від усвідомлення ним статусу і місії професії державного службовця в суспільстві, адже так у його світогляді фіксуються ціннісні, нормативні, функціональні, тобто професійно-етичні аспекти його діяльності, які впливають на зміст і характер його конкретних дій. Закладені в принципах державної служби цінності не тільки фіксують службові повноваження посадової особи, а й переконують його відповідально ставитися до своєї роботи, орієнтуватися перш за все на громадські інтереси і професійно-етичні норми поведінки, а також виступають своєрідним масштабом для оцінки його професійної діяльності. З метою успішного управління питаннями етичної поведінки на державній службі країнам, які проводять адміністративні реформи, необхідно вдосконалювати власну законодавчо-нормативну базу, орієнтуючись на механізми і методи етизації державного управління, які були успішно апробовані розвиненими демократичними країнами.

Зі змістом доповідей учасників конференції можна ознайомитись в опублікованих матеріалах конференції, розміщених за посиланням: http://aap.gov.md/files/publicatii/conferinte/2020/tpap_2020.pdf