Якою є ієрархія цінностей українців? Доцент Роман Пятківський провів лекцію у межах тижня «Україна і світ: шлях до Перемоги»

Напередодні року повномасштабного вторгнення російських військ в Україну аналітик «FrankoLytics» з належного врядування та доброчесності, а також викладач Івано-Франківського фахового коледжу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Роман Пятківський запропонував роздумати про “Ціннісні передумови незламності українського народу». Лекцію під такою назвою він провів для студентів спеціальностей «Дошкільна освіта» і «Початкова освіта» у рамках тижня «Україна і світ: шлях до Перемоги». Захід відбувався у Міжнародний день рідної мови (21 лютого) в Карпатському інституті аналітики «FrankoLytics».

“Система цінностей і комунікативних зв’язків, які утворюють єдність життєвого світу українців, інтегрують їх у національну спільноту, допомагають українському народові виявити надзвичайну силу під час долання історичних лихоліть”, — вважає Роман Пятківський.


Викладач історії та філософії коледжу систематизував ціннісні ієрархії українців, які склалися історично, на матеріалах численних історіософських творів вітчизняних мислителів доби Романтизму (М. Костомарова, Т. Шевченка, П. Куліша, М. Гоголя), періоду державницьких змагань (І. Франка, В. Липинського), а також досліджень української етнопсихології, які здійснили представники діаспори (І. Мірчук, О. Кульчицький, М. Шлемкевич, В. Янів).

Культурологічний фон української характерології склали також літературні твори та образотворчі полотна українських митців, у яких узагальнено схоплювалася ціннісна палітра української душі, здатної любити свій світ і рішуче боротися за його збереження.


“В умовах процесу глобалізації та новітніх історичних викликів національні норми та цінності дедалі більше мають бути узгоджені з нормами та цінностями міжнародного співтовариства, здавши тест на універсалізм і відданість принципам належного врядування. В Україні цей процес прискорився після Революції гідності 2014 року, коли держава остаточно взяла курс на євроінтеграцію. Також Україна стрімко модернізується в умовах війни з Росією, яка безрезультатно намагається знищити українську державність і послабити всю міжнародну спільноту”, — акцентував під час лекції Роман Пятківський.

Також він звернув увагу на те, що у складні часи випрацьовуються певні формальні процедури для обґрунтування вартостей навколо таких цінностей як свобода, рівність, справедливість, гідність тощо, концентрацією яких є основна цінність прав людини. Такі цінності уможливлюють вартість солідарності, забезпечують соціальну інтеграцію суспільства, створюють підмурки конституційного патріотизму.

Тема лекції спонукала студентів до активного обговорення проблемних питань, пов’язаних з національним світоглядом українців, який упродовж століть виступав фундаментом їхньої незламності.

“Ми почули тут про незламність нашого народу та про наші тріщини. Боротьба крізь призму часу, історії та життя, — поділилася враженнями студентка Тетяна Білик.  — Як сказав Левко Лук’яненко “Корені сучасних проблем лежать у минулому.” Тому ми пам’ятаємо минуле і будемо старанно будувати майбутнє!”


Міжпредметний формат проблемної лекції Романа Пятківського посилили присутні на лекції викладачі Івано-Франківського фахового коледжу: завідувачка Відділення дошкільної освіти О.М. Сидорук і методист коледжу О.Я. Гавадзин.

Зокрема, Оксана Сидорук привітала студентів із Міжнародним днем рідної мови й підкреслила її принципову значущість для вільного і всебічного розвитку українського народу. Також Оксана Гавадзин наголосила на важливості національного виховання та освіти молоді для зміцнення української нації. Саме таке завдання наполегливо реалізує Івано-Франківський фаховий коледж під час навчального і виховного процесу своїх студентів.