FrankoLytics : аналітична довідка “Вища освіта, наука. Освіта для дорослих, у тому числі й неформальна”

Експерт статистичного аналізу даних FrankoLytics,

професор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника  Михайло ОСИПЧУК

 

Сфера вищої освіти в м. Івано-Франківську представлена (станом на 2024 рік за даними ЄДЕБО) 12-ма закладами освіти, з них 5 державних закладів і 7 приватних.

Державні заклади освіти підпорядковані Міністерству освіти і науки України (3):

 • Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Західноукраїнський національний університет
 • Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
 • Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Міністерству охорони здоров`я України (1):

 • Івано-Франківський національний медичний університет

 Міністерству внутрішніх справ України (1):

 • Прикарпатський факультет (м. Івано-Франківськ)

Приватні заклади вищої освіти:

 • Відокремлений структурний підрозділ закладу вищої освіти “Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна” Івано-Франківська філія
 • Заклад вищої освіти “Університет Короля Данила”
 • Івано-Франківський навчально-науковий юридичний інститут Національного університету “Одеська юридична академія”
 • Івано-Франківський фінансово-комерційний кооперативний коледж імені С. Граната (підпорядкування Укоопспілці)
 • Коледж бізнесу та інформатики приватного вищого навчального закладу “Галицька академія”
 • Приватний вищий навчальний заклад “Галицька Академія”
 • Приватний заклад вищої освіти “Івано-Франківська академія Івана Золотоустого”

З наведених закладів вищої освіти всі державні заклади та 3 приватні здійснюють освітню діяльність з підготовки бакалаврів (перший рівень вищої освіти).

Заклади вищої освіти:

 • Івано-Франківський навчально-науковий юридичний інститут Національного університету “Одеська юридична академія”
 • Івано-Франківський фінансово-комерційний кооперативний коледж імені С. Граната
 • Коледж бізнесу та інформатики приватного вищого навчального закладу “Галицька академія”
 • Приватний вищий навчальний заклад “Галицька Академія”

таку діяльність не проводять.

Наступні діаграми демонструють кількості здобувачів різних рівнів вищої освіти в закладах вищої освіти та їх розподіл за спеціальностями.

 

 

 

Для порівняння закладів вищої освіти Івано-Франківська за кількістю спеціальностей та розподілу студентів можна можна розглянути наступні кластерні діаграми:

З діаграм можна зробити висновок, що з усіх закладів вищої освіти найбільш виділяється за всіма освітніми рівнями Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, трохи менше виділяється Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Івано-Франківський національний медичний університет та Університет Короля Данила створюють їм конкуренцію, але в своїх нішах.

Науково-дослідні установи:

 • Інститут агропромислового виробництва
 • Науково-дослідний інститут нафтогазової енергетики і екології
 • Науково-дослідний і проектний інститут, укрнафта, ват
 • НДІпроектреконструкція, вишукувальний інститут, івано-франківський філіал
 • Український державний конструкторсько-технологічний інститут транспорту апк
 • Український науково-дослідний інститут гірського лісівництва

За даними Головного управління статистики в Івано-Франківській області динаміка змін чисельності працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок негативна.

Витрати на наукові дослідження змінювались наступним чином:

На останньому графіку зображені загальні витрати (в тис грн) на наукові дослідження, витрати на фундаментальні дослідження та витрати підприємств на інновації. Бачимо зниження фінансування наукових досліджень до рівня 2017-18 років та мізерну участь бізнесу в такому фінансуванні (принаймні до 2019 року).

 

Презентація “Вища освіта, наука. Освіта для дорослих, у тому числі й неформальна”

 

Джерела: