Експерт Роман Пятківський – учасник круглого столу Національної академії державного управління при Президентові України

23 вересня 2020 року експерт Навчально-наукового Центру соціологічних досліджень Прикарпатського регіону доцент Роман Пятківський взяв участь у круглому столі, організованому в Національній академії державного управління при Президентові України з метою презентувати інформаційно-аналітичний збірник «100 ІДЕЙ ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА ТА УРЯДУ УКРАЇНИ: проєктні ініціативи у сфері публічного управління (у 2 т. / редкол.: Н.І. Обушна, А.П. Рачинський, С.К. Хаджирадєва (голова)).

У збірнику, підготовленому на основі 100 проектних ініціатив модернізації публічного управління в цілому та публічної служби України зокрема, систематизовано інноваційні ідеї, що можуть бути використані в процесі формування концептуально-доктринального підґрунтя національної стратегії публічного управління. Зокрема, у першому томі збірника опубліковано проект доцента Пятківського Р.О. «Покращення інституціональних засад упровадження доброчесності в професійній діяльності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування». Запропонований автором комплекс заходів покликаний підвищити професійно-етичну культуру публічних службовців, формувати етично чутливу бюрократію, що відповідає національним інтересам українського соціуму.

Під час круглого столу було представлено деякі проекти. Учасники події підтвердили думку, що проектно-орієнтований інноваційний характер збірника, гострота порушених питань засвідчують цінність та безумовну актуальність колективної праці, а також утверджують її як неабиякий здобуток колективної думки сучасних учених, практиків та дослідників у сфері публічного управління.