Дослідження передумов діалогу та співпраці. Відбулися чотири фокус-групові дискусії з студентами, освітянами, управлінцями та бізнес-спільнотою

З листопада 2022 року до січня 2023 року науковці Карпатського інституту аналітики провели чотири фокус-групові дискусії зі студентами, освітянами, управлінцями та бізнес-спільнотою у межах дослідження «Освіта та бізнес на території Івано-Франківської міської громади: дослідження передумов діалогу та можливостей співпраці». Наступний крок — зустріч представників усіх фокус груп для якісного обговорення ситуації освіти у громаді, взаємодії та налагодження співпраці з бізнесом, яка відбудеться 4 квітня 2023 року.

Спершу про якість освіти та труднощі пошуків роботи аналітики спілкувалися зі студентами та випускниками чотирьох місцевих вишів: Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, Івано-Франківського національного медичного університету та Університету Короля Данила.

Саме респонденти даної фокус-групової дискусії поділилися своїм баченням недоліків навчального процесу, вказали на пріоритетність практичних навичок та чинники, які впливають на їхню конкурентність на ринку праці. Студенти, які мали досвід працевлаштування за фахом — вказали, з якими саме труднощами попередньо зіткнулися та висловили своє бачення співпраці між освітою та бізнесом задля усунення даних проблем. Зауважили й те, що вища освіта повинна мати більшу актуальність. Адже це сприяло б збільшенню кількості навчальних місць у закладах вищої освіти регіону, так і взаємодії між попитом на компетентність, а також впливало б на якість самої освіти.

У фокус-груповій дискусії з освітянами взяли участь викладачі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, Івано-Франківського національного медичного університету і фахового медичного коледжу (є структурним підрозділом ІФНМУ) та Університету Короля Данила.
Упродовж двох годин освітяни обговорили рівень престижності вищої освіти в сучасних умовах, окреслили умови успішності конкретних освітніх програм серед молоді і роботодавців, запропонували шляхи підвищення ефективності взаємодії вищих навчальних закладів, бізнесу і територіальних громад. Учасники заходу погодились, що в ринкових умовах завжди існує солідний запит на кваліфікованих випускників вищих навчальних закладів, однак інтереси та очікування потенційних працівників і роботодавців не завжди співпадають, а належна взаємодія між ними рідко налагоджується ще на етапі підготовки спеціаліста у стінах вишів. Сучасний студент бажає отримати перспективну роботу, яка забезпечить йому гідну якість життя, а добре підготовлені й амбітні студенти, зазвичай, не мають проблеми з робочим місцем. Проте бізнес завжди виграє, якщо мотивує і ділиться. Це він має робити і в освіті: активніше зацікавлювати та стимулювати потенційного працівника, завчасно повідомляти свій запит розробникам навчальних програм й викладачам, створювати якісні бази проходження практики для студентів, проводити для них екскурсії на свої підприємства, повідомляти про наявність вакансій через соціальні мережі та під час очних зустрічей з молоддю. Учасники фокус-групи підкреслили важливість побудови партнерських відносин між бізнесом і освітою. У свою чергу місія університетів дати випускникам не лише вузьку спеціальність, але й продовжити процес його успішної соціалізації, забезпечити його ширшими компетентностями: навичками soft skills, знанням основ корпоративної культури, іноземної мови та важливих проблем гуманітаристики, – а також налаштувати їх на здобуття освіти впродовж життя.

У третій фокус-груповій дискусії взяли участь управлінці департаменту інвестиційної політики, проєктів, міжнародних зв’язків, туризму та промоцій міста, управління Державної служби якості освіти в Івано-Франківській області, департаменту економічного розвитку, екології та енергозбереження виконавчого комітету міської ради, обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, міського центру зайнятості та голова Молодіжної ради при виконавчому комітеті Івано-Франківської міської ради.

Згідно із результатами фокус-групової дискусії з управлінцями, співпраця освіти і бізнесу необхідна: у створенні нових та доповненні діючих спільних освітніх програм щодо започаткування власної справи, написання бізнес-плану, бізнес-менеджменту тощо; у співпраці в науковій діяльності; у введенні культури профорієнтації та моніторингу ринку праці у шкільних закладах; у просуванні правильних комунікацій. Бізнес сьогодні не використовує весь потенціал, який можуть запропонувати викладацькі та наукові колективи ЗВО. Це — дуже помітно, коли бізнес періодично шукає фахівців для написання проєктів. Інформант зауважила, що: «Є велика потреба, щоб хтось допоміг бізнесу писати грантові проєкти чи скласти бізнес-план. У бізнесу таких фахівців немає, а тут можна використовувати розумовий потенціал викладачів».

Під час четвертої фокус-групової дискусії із представниками бізнес-середовища, зокрема Бізнес Асоціації Івано-Франківська, акцент розмови зосередився на недостатньому зв’язку між освітою та трудовим життям. Респонденти зауважили, що багатьом компаніям буває нелегко знайти людей із відповідними затребуваними навичками. Звернули увагу й на те, що зростає потреба й у поповненні кваліфікації тих, хто вже працює: “ринок праці швидко змінюється, і важливо, щоб університети та коледжі могли адаптуватися до змін, які спостерігаються”. Учасники дискусії поділилися готовністю та відкритістю до динамічної співпраці із закладами освіти: спільне визначення актуальних освітніх пропозицій, створення нових та доповнення діючих спільних освітніх програм, сприяння у проходженні практики, стажувань на базі підприємств, бізнес-структур регіону.


4 квітня 2023 року аналітики проведуть завершальну публічну дискусію зі студентами, освітянами, управлінцями та представниками бізнесу для їхнього якісно діалогу. Під час неї науковці презентують дослідження «Освіта та бізнес на території Івано-Франківської міської громади: дослідження передумов діалогу та можливостей співпраці» в контексті розробки Стратегії – 2035. Над ним аналітики працювали з листопада 2022 року та опрацьовували отриману інформацію від респондентів під час фокус-груп.

Довідково:

«Освіта та бізнес на території Івано-Франківської міської громади: дослідження передумов діалогу та можливостей співпраці» є компонентом комплексного проєкту, спрямованого на міждисциплінарне вивчення бізнес-середовища Івано-Франківської міської територіальної громади в контексті розробки Стратегії – 2035; воно покликане надати відповіді на запитання щодо можливостей діалогу і співпраці сегмента бізнесу та освіти (передусім вищої) та реалізується з метою вивчення зустрічних пропозицій освіти та бізнесу на території Івано-Франківської міської громади задля майбутнього налагодження співпраці та синергування потенціалів.
Проєкт виконується в рамках Ініціативи з розвитку аналітичних центрів, яку виконує МФ «Відродження» у партнерстві з Ініціативою відкритого суспільства для Європи (OSIFE) за фінансової підтримки Посольства Швеції в Україні.