FrankoLytics: Аналітична довідка “Медицина, здоров’я та відновлення людського капіталу”

Директорка  Карпатського інституту аналітики “FrankoLytics”

Ольга МАКСИМОВИЧ

 

Політика здоров’я є невід’ємною складовою відновлення соціального капіталу громади в умовах війни. За даними демографічного дослідження FrankoLytics (Івано-Франківська громада: потенціал кількісного зростання) станом на 2030 рік слід було очікувати чисельності населення Івано-Франківська — 315-320 тис. осіб. Прогноз населення на 2023 рік з 95% надійністю становив — 279-282 тис. осіб.

Здоров’я належить до основних ціннісних орієнтирів мешканців Івано-Франківської міської територіальної громади. За даними дослідження агенції “Fama” (2021), для мешканців громади найбільш важливими є цінності адаптації, зокрема, – здоров’я та матеріальне благополуччя (їх обрали 83% опитаних та 64% відповідно), а також цінності соціалізації – такі, як сімейне благополуччя (67%).

За даними всеукраїнського моніторингового дослідження “Індекс здоров’я”,  розуміємо, що Івано-Франківщина до 2022 року розташовувалася посередині списку за  рейтингом самооцінювання мешканців та декларувала дещо вищі показники від середніх по країні в  розрізі ставлення до здоров’я та готовності  вдаватися до дієвих кроків задля його збереження та відновлення.

За матеріалами Звіту про роботу управління охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради за 2023 рік довідуємося, що продовж 2023 року заклади охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради забезпечували надання медичної допомоги близько 290 тисячам мешканців Івано-Франківської міської територіальної громади до якої входить населення міста та приміських сіл.

Штатна чисельність працівників закладів охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради станом на 31.12.2023 року складає 3 864 штатних одиниць (в т.ч. спеціалізована медична допомога 3 223), фактично зайнято 3 464,75 штатних посад (в т.ч. спеціалізована медична допомога 2 953,5), з них – 1 036,75 лікарських посад (в т.ч. спеціалізована медична допомога – 849,75).

Бюджет медичної галузі на 2023 рік склав 909 497,1 тис. грн, зокрема:

 • затверджене спрямування з міського бюджету за загальним фондом 82419,6 тис. грн;
 • за спеціальним фондом бюджету 36 883,50 тис. грн;
 • власні надходження – 24 996,4 тис. грн (платні послуги);
 • видатки розвитку громади 11 887,1 тис. грн;
 •  субвенція обласного бюджету 1 031,6 тис. грн.

Бюджет охорони здоров’я міста у 2023 році виконано на 80,93 %, фактично використано 95 557,9 тис. грн, зокрема:

 •  енергоносії – 35 931,6 тис. грн;
 • оплата праці – 28 722,4 тис. грн;
 • медикаменти – 8 086,7 тис. грн;
 • пільгові медикаменти – 6 118,9 тис. грн;
 • інші видатки (господарські потреби, харчування, оплата послуг, розрахунки з бюджетом) – 3 170,2 тис. грн;
 • придбання обладнання – 10 823,6 тис. грн;
 • капітальні ремонти та будівництво – 1 063,4 тис. грн;
 • поточні ремонти – 759,9 тис. грн;
 • медичне забезпечення, реабілітація, відновне лікування та цілодобовий догляд дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, залишились без батьківської опіки, дітей, які зазнали насильства та ін. – 253,3 тис. грн;
 • забезпечення невідкладної кардіологічної допомоги – 997,0 тис. грн.

Соціальна політика в секторі. За звітний рік проведено 11 засідань Експертної ради при МВК, за результатами яких рішенням виконавчого комітету надано одноразову матеріальну допомогу 1454 особам на загальну суму 9 210 000,00 грн, з них: на лікування 259 дітей на суму 2 646 000,00 грн та 58 внутрішньо переміщених осіб на суму 370 500,00 грн.

 Діалог з громадою (2023). Документообіг Управління охорони здоров’я міської ради  за підсумками 2023 року складає:

 • 2092 звернення громадян
 • 11 інформаційних запитів
 • 6 запитів на публічну інформацію
 • 18 електронних звернень
 • 119 звернень громадян, скерованих з Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації
 • 12 звернень контакт-центру «1580»
 • 2 запити Представника Уповноваженого ВРУ з прав людини
 • 27 усних звернень до міського голови та заступника міського голови
 • 4 адвокатські запити
 • 4 депутатські запити
 • 1750 листів вихідної кореспонденції.

За 2023 рік опубліковано 3658 дописів, за сторінкою стежать 3 887 осіб, охоплено 51 060 осіб, взаємодія з дописом 10 582 (середня), уподобання сторінки – 3 534.

Здоров’я містян. Лікарями закладів первинної медичної допомоги укладено 217 030 декларацій з мешканцями Івано-Франківської міської територіальної громади та внутрішньо переміщеними особами. За 2023 рік зафіксовано 1 336 321 звернення пацієнтів в амбулаторно-поліклінічні заклади охорони здоров’я міської ради, з яких направлено на стаціонарне лікування 8 570 пацієнтів (4 033 планово та 4 560 в ургентному порядку).

Медична інфраструктура. На базі міських поліклінік функціонує 184 ліжка денного стаціонару на яких у 2023 році проліковано 2 704 пацієнти, план роботи ліжко-днів на рік 27 341. В стаціонарах на дому сімейними лікарями закладів проліковано 2 070 пацієнтів.

В поліклінічних умовах впродовж 2023 року проведено 43 098 діагностичних рентгенівських обстежень, 19 212 флюорографій огранів грудної клітки, 8 028 мамографій, виписано 96 452 рецепти за Урядовою програмою «Доступні ліки», з яких: 65 208 для лікування серцево-судинних захворювань, 5 170 рецептів на пульмонологічні препарати, 13 351 на цукрознижуючі середники для лікування цукрового діабету, 128 для лікування нецукрового діабету, 11 130 рецептів на інсуліни, 381 на препарати для лікування психоневрологічних розладів, 929 для лікування хвороби Паркінсона, 114 на знеболюючі середники. Впродовж звітного року виписано 3 497 пільгових рецептів на медикаменти для пацієнтів з онкологічними та орфанними захворюваннями, відповідно до постанови КМУ №1303, фінансування яких здійснюється з коштів міського бюджету. За 2023 рік на пільгові медикаменти та вироби медичного призначення для дорослих та дітей мешканців громади з міського бюджету за програмою «Здоров’я мешканців Івано-Франківської міської територіальної громади на 2021-2023 рр.» профінансовано 8 811 тис. грн.

Збережено ліжковий фонд закладів охорони здоров’я в кількості 910 ліжок на яких у 2023 році проліковано 36 157 пацієнтів, з них в плановому порядку 14 035, ургентно 22 122, у відділеннях інтенсивної терапії проліковано 2 608 осіб, померло 889, що становить 2,5% від всіх госпіталізованих, з них осіб працездатного віку 183, що складає 21 % від всіх померлих. План ліжко-днів по стаціонарах на 2023 рік виконано на 98,5%, при плані 301776 ліжко-днів, виконання склало 297 336 ліжко-днів. Вартість медикаментів на 1 ліжко-день 917,3 грн, вартість харчування 1 ліжко-дня 209 грн.

Прийнято 1 805 пологів, пологів у жительок громади – 1 057. Всього народилось 1 829 дітей, хлопчиків 922, дівчаток 902.

Надання медичної допомоги внутрішньо переміщеним особам.  Від початку війни амбулаторно проліковано 12 382 внутрішньо переміщених осіб, з яких 4 439 дітей. Впродовж 2023 року амбулаторна медична допомога надана 4 122 дорослим внутрішньо переміщеним особам та 1 350 дітям. Стаціонарне лікування з 24.02.2023 року отримало 3 846 внутрішньо переміщених осіб, з них 1 049 дітей. Впродовж 2023 року стаціонарно проліковано 2 024 внутрішньо переміщених осіб, з них 516 дітей

З 24.02.2022 року в закладах охорони здоров’я громади проліковано 2 729 військовослужбовців, з них 600 поранених. Лікувально-реабілітаційна допомога надається безоплатно та в повному обсязі на базі

Медична сфера належить до найменш досліджуваних в громаді. Так, в масиві   аналітичного радара FrankoLytics знайдено десяток публікацій, що стосуються тематики і це чи не найменша чисельність співставно до тематик інших груп.  Дані публікації переважно є аналітикою чи дослідженнями, кожне п’яте – управлінський  документ, рівно стільки ж – ініціативи, тобто дослідження, які умовно витримали рецензування на предмет методології.

За типом виконавця переважають кроссекторальні  ініціативи, п’яту частину досліджень в галузі виконував бізнес і стільки ж – громадський сектор.

7 з 10 досліджень профінансовано коштом міжнародних партнерів України, чи у  співпраці з іншими організаціями,  десята частина  – бізнесом.  Дослідники FrankoLytics не ідентифікували жодного дослідження в секторі коштом місцевих фінансів чи державним коштом  у проміжку 2006-2021 років.

Третина досліджень стосуються  громади за рівнем охоплення території, однак жодне з-поміж досліджень не було ініційоване в регіоні. Прикметно, що 7 з 10 досліджень, що стосуються медицини   розкривають також і тематику освіти, тобто ці дві галузі вивчаються в громаді синхронно.

Привертає увагу до себе той факт, що переважно  віднайдені дослідження в секторі опубліковані після Революції гідності в Україні.

Тематика  досліджень здоров’я надалі залишається мало  вивченою  на теренах громади й після 24 лютого 2022 року. Так, за підсумками 2022 – 2023 років повномасштабної агресії росії знайдено лише 1 дослідження в галузі медицини, яке становить журналістський матеріал щодо статистик онкозахворювань в розрізі області.

Попри зростаючу чисельність людей, що потребують різного роду медичної допомоги в умовах повномасштабної війни, дослідницька увага до сектору залишається  низькою.

 

Презентація “Медицина, здоров’я та відновлення людського капіталу”

 

Джерела: 

10 досліджень з масиву Аналітичного радару Івано-Франківської громади FrankoLytics  до великої війни в Україні

1 дослідження  з масиву Аналітичного радару Івано-Франківської громади FrankoLytics 2022 – 2023 років

Івано-Франківська громада: потенціал кількісного зростання

Аналітичний огляд досліджень про Івано-Франківську громаду та область – 202

Дані дослідження “Індекс здоров’я. Україна 2020”  

Звіт міського голови про діяльність за 2023 рік

Звіт про роботу управління охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради за 2023 рік

Стратегія розвитку міста Івано-Франківськ – 2028