Аналітичний огляд досліджень про Івано-Франківську громаду та область – 2022

Аналітичний Радар 2022 підсумовує інформаційні джерела, написані на основі дослідницьких заходів, що реалізувалися на території Прикарпаття, впродовж 2022 року. Спроба зібрати, описати та систематизувати інформаційні джерела на теренах Івано-Франківщини здійснюється Карпатським інститутом аналітики «FrankoLytics» вдруге. Ця робота доповнює попередній масив досліджень та формує базу проаналізованих досліджень про Івано-Франківщину за 2006-2022 роки. Ми зібрали анотації близько трьох десятків видань 2022 року, що складають матеріали досліджень, аналітики та публічних ініціатив, спрямованих на вивчення певної проблематики через залучення елементів дослідницького підходу.

Дослідження, підготовлене групою фахівців у рамках проєкту «Підтримка стійкості аналітичних центрів, що реалізується Карпатським інститутом аналітики «FrankoLytics», Київською школою економіки та Сумським державним університетом за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

Дослідницька команда розглядає проведену роботу як відправну інформаційну точку, що дає змогу розуміти зміст, характер і тематику досліджень, що дотепер проводилися на території Прикарпаття задля кращого планування дослідницьких та інших заходів, спрямованих на стратегування розвитку Івано-Франківської міської територіальної громади. Стратегування як процес можна розглядати за двома напрямами: дизайн цього процесу та його операційна ефективність. Стратегія потребує інформації щодо існуючого стану справ та постійної її актуалізації. Якщо ситуація змінилася – її слід змінювати з урахуванням нової інформації, причому частота ефективного стратегічного циклу залежить від швидкості зміни зовнішнього середовища. Робота над Стратегією розвитку Івано-Франківська триває. Аналітичний Радар 2006-2021 виконав свою функцію та надав первинний перелік та опис досліджень які проводились на території громади у 2006-2021 роках. Ці дані лягли в основу довоєнного Стратегування розвитку громади, однак ефективна Стратегія вимагає постійного оновлення та контролю існуючих даних, а тому Аналітичний Радар 2022 буде вагомим внеском у процес стратегування розвитку Івано-Франківська.
За результатами проведеного аналізу зібраних даних отримуємо ряд цікавих висновків.

Дослідження стають частішими

Аналіз досліджень дозволяє висловити думку про те, що основна частка публікацій виявилась дослідженнями чи аналітикою. Оглядаючись, з впевненістю констатуємо ріст частки досліджень майже вдвічі, навіть у порівнянні із цілим масивом публікацій 2006-2021.

Після «перезавантаження» 2014 року дослідження ростуть у відчутній прогресії

Кількість публікацій у 2020-2022 роках є втричі більшою, ніж у 2017-2019, та більш як вп’ятеро більшою за період 2014-2016.

Про нас без нас

Виявлений тренд у «Радарі 2006-2021» «про нас без нас» (більшість досліджень про Івано-Франківщину генеруються поза межами Івано-Франківська) залишається актуальним та навіть чіткішим і у 2022 році. Дві третини досліджень про регіон формуються на всеукраїнському рівні.

Влада більше досліджує Франківськ

У 2022 році значно збільшилась частка досліджень чи аналітики, що виконані урядовими організаціями. Органи центральної влади та їх представники на місцях більше досліджували та аналізували Івано-Франківськ у публічній площині.

Донорське меценатство

У 2022 році дослідження продовжуються переважно фінансуватися міжнародними донорами. Кількість досліджень тільки за один рік, що увійшли у «Радар 2022» та фінансувались за кошти бізнесу, — збільшилась вдвічі відносно досліджень, за цією статтею фінансування, що увійшли у «Радар 2006-2021». Державне фінансування досліджень у 2022 збільшилось вп’ятеро стосовно 2021 року (проте тут варто пам’ятати про безпрецедентну пряму фінансову підтримку партнерами України у 2022 році).

Три кити у дослідженнях про Франківськ

Мир / Безпека / Економіка – три кити цілей сталого розвитку досліджень про Івано-Франківщину у 2022. Непорушною (у порівнянні із масивом досліджень «Радару 2006-2021») залишається ціль «Мир та справедливість» – на другій сходинці у списку найбільш актуальних тем досліджень про Івано-Франківщину.

Участь та консенсус

Участь та орієнтація на консенсус стали тими принципами належного врядування, які отримали значно більше уваги дослідників у 2022 році, а ніж у 2006-2021. Суспільство та держава у 2022 році потребували включеності у процеси кожного українця та вимагали консенсусу у питанні першочергового завдання – захисту України.

Івано-Франківськ – молодий

Дослідження, ініційовані міжнародними та всеукраїнськими організаціями здебільшого не брали до уваги метрик і цілей, які для себе визначає громада/місто у 2022. Івано-Франківськ та регіон залишається об’єктом аналізу на макрорівні. Івано-Франківськ зараз, в основному, цікавий дослідникам, як регіон України, який впливає на її цілісний образ. Однак набагато менше цікавий, поки що, сам по собі.

Де? / Звідки?
Більшість досліджень у 2022 році все ще ініційовано організаціями з-поза меж регіону. Це може означати, що ключові для громади рішення ухвалюються поза Івано-Франківськом.

Війна і дослідження
У 2022 році дослідження про Івано-Франківщину в основному стосувались проблем, які виникли довкола війни. Дослідників цікавили питання безпеки, питання міграції українців та захисту внутрішньо переміщених осіб. Регіон, в основному, не виходив за межі загальнонаціональних проблемних питань у тематиках досліджень.

Вважаємо, що наша ініціатива потребує продовження й у наступних роках. Аналіз досліджень про Івано-Франківщину та формування їх бази є неодмінно необхідним кроком на шляху до стратегування розвитку регіону. Будь-який дослідник розуміє, що починаючи вивчати якусь проблему у науці він, перш за все, має проаналізувати, які ж є уже відомі на сьогодні знання у цій сфері та здійснити бібліографічний опис наявних даних. Почавши стратегувати розвиток регіону, потрібно розібратись, а який же він, цей регіон, хто і як досліджував його, які знання було отримано тощо.

Дослідження «Аналітичний Радар 2022» є виключною авторською, моніторинговою ініціативою Карпатського інституту аналітики «FrankoLytics» та здійснюється вдруге, на основі оновлених даних за 2022 рік.
Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження». Матеріал представляє позицію авторів і не обов’язково відображає позицію Міжнародного фонду «Відродження».