FrankoLytics : аналітична довідка “Культура та інформаційна політика”

Директорка  Карпатського інституту аналітики “FrankoLytics” Ольга МАКСИМОВИЧ

 

Аналітика культури та інформаційної політики належить до найпопулярніших  напрямів дослідницьких ініціатив на теренах Івано-Франківської міської територіальної громади (приблизно кожне п’яте дослідження стосується аналітики в секторі (див. перелік досліджень за витягом “Івано-Франківська територіальна громада: аналітичний радар FrankoLytics”:  2006-2021, 2022, 2023”). Якість досліджень в секторі є суттєво вищою співставно до сукупного масиву досліджень загалом, адже дві третини опублікованих матеріалів в секторі (77,3 %) становлять публікації, які відповідають методологічним вимогам до досліджень та аналітики.

Переважно, виконавцями досліджень в секторі  є неурядові організації (40,9%), або ж неурядові  організації у партнерстві з іншими інституціями (кроссекторальна ініціатива) – 22,7 %. За  характером фінансування переважають дослідження коштом міжнародної технічної допомоги (42,1%) а також коштом кроссекторального фінансування за участі міжнародних партнерів (26,3%). Статистично підтверджено  наявність зв’язку (p-value = 0.08446) між характером виконавця та джерелом фінансування досліджень. Кожне десяте дослідження виконане Pro Bono з ініціативи авторів, рівно стільки ж досліджень в секторі профінансовано бізнесом та  в рахунок  державних фінансів.

Про нас без нас: знаннєвий порядок денний сектору культури та інформаційної політики для Івано-Франківської громади формується поза її межами.  Галузь в Івано-Франківську до початку великої війни розкривають більш як дві третини досліджень всеукраїнського рівня  охоплення та ще  приблизно десятина досліджень, які охоплюють дві та більше областей чи регіони країни загалом. Натомість  прямих досліджень щодо сектору культури та інформаційної політики саме в громаді  налічуємо 3 одиниці.

Кластеризація досліджень сектору за індексами цілей сталого розвитку дозволяє виокремити 6 груп досліджень, при тому ж ціль “Партнерство заради стійкого розвитку” є наскрізною для кожної з визначених груп.

Переважно дослідження стосуються тематики культури, міжкультурних зв’язків, комунікацій, освіти, безпеки, місцевого самоврядування, діалогу та порозуміння, мобільності, соціальної солідарності та консолідації, вікових груп. Прикметно, що тематики  етнічних груп, мовного питання зрідка потрапляли у фокус дослідницького інтересу.

Деякі доказові параметри сектору:

  • за даними дослідження соціологічної групи «Рейтинг» (2023), третина містян (30%) вважають громаду культурним центром,  поряд з тим у містян відсутні узгоджені орієнтири консолідації громади  саме на основі спільної культури;  46% мешканців  вбачають майбутнє громади в секторі туризму;
  • простежується брак актуального і системного розуміння ціннісних груп містян, адже останнє подібне дослідження датоване 2010 роком. На той час було з’ясовано, що територіальну громаду обласного центру Прикарпаття формують чотири ключові кластери мешканців: прагматики (26%); опортуністи (16 %); “байдужі обивателі” (22%) та пластуни (36%). Прикметно, що рівно представленими серед вікових груп виявилися саме кластери “пластунів” та “байдужих обивателів”;
  • за даними дослідження агенції “Fama” (2021), для мешканців громади найбільш важливими є цінності адаптації, зокрема – здоров’я та матеріальне благополуччя (їх обрали 83% опитаних та 64% відповідно), а також цінності соціалізації – такі як сімейне благополуччя (67%). Натомість ті цінності, які пов’язані з самореалізацією чи захистом прав і свобод, перебувають внизу ієрархії цінностей франківців. 92 % учасників опитування (2021) пишаються тим, що вони є мешканцями Івано-Франківської громади, хоча ідентифікують себе радше як українцями, аніж франківцями [46 % проти 19 %, відповідно].

Інституційну інфраструктуру сектору культури Івано-Франківської міської територіальної громади станом на 2023 рік складають 22 заклади культури клубного типу,  які сумарно організували на території діяльності 1510 культурних подій (за даними порталу “Дія”, рубрика Перелік установ, організацій, закладів, що належать до сфери управління виконавчого органу міської ради та статистична інформація щодо них). До базової мережі закладів культури Івано-Франківської міської територіальної громади належать  в тому числі й 17 закладів культури клубного типу в сільській місцевості.

Очікуваний рівень проникності активностей інституцій сектору до цільової аудиторії (за даними чисельності  залучених  мешканців до активностей сектору) – гранично високий.  Зокрема, за підсумками Звіту про роботу Департаменту культури Івано-Франківської міської ради у 2023 році довідуємося, що масові заходи сектору охопили 167400 глядачів, з них для дітей та молоді 748 заходів із загальною кількістю присутніх 51685 глядачів (в соціальній мережі було проведено 60 заходів з кількістю переглядів 64160, з них – 20 заходів для дітей з кількістю 10240 переглядів).

Вагомою складовою інституційного ландшафту сектору культури та інформаційної політики є міська централізована бібліотечна система. Протягом 2023 року потребу у бібліотечних послугах мешканцям Івано-Франківської громади  надавали 30 бібліотек, а саме: Івано-Франківська центральна міська бібліотека, 27 бібліотек-філій та дві бібліотеки по роботі з дітьми – Центральна міська дитяча бібліотека та бібліотека-філія №1 по роботі з дітьми (за повідомленням Звіту про роботу Департаменту культури Івано-Франківської міської ради у 2023 році). Відомства бібліотечної мережі також інформують про вагомий показник охоплення цільової

аудиторії. Зокрема, статистичні показники роботи бібліотек Івано-Франківської громади – 2023 наступні: надано послуг користувачам – 34938; відвідування – 155208;  книговидача – 430486 примірників; періодика – 70611 примірників, масові заходи – 1295 од., анонсів – 1170 од., подано інформацію на сайт – 1264 од.

На території Івано-Франківської міської територіальної громади успішно функціонує 7 мистецьких шкіл, у яких навчається 2728 учнів (станом на 2023 р.). Впродовж 2023 року 174 учні стали переможцями міжнародних мистецьких конкурсів, 201 учень та 42 колективи – переможцями всеукраїнських конкурсів, і 1 учень став стипендіатом Івано-Франківської міської ради.

Поряд з тим, Результат інформаційного аудиту відомства за критерієм “Відкритість” становить 2 бали із 5, що залишає чималий простір для  стратегічних роздумів та майбутнього розвитку.  Також, наведені статистичні параметри умовно верифікуються на рівні досліджень.

Інформаційна політика. Системного відображення параметрів інформаційної політики не знайдено у жодному зведеному звіті органу місцевого самоврядування, за винятком часткової інформації, яка подана у “Звіті про роботу Департаменту стратегічного розвитку, цифрових трансформацій, роботи із засобами масової інформації, комунікації з мешканцями за 2023 рік” та стосується переважно  міських конкурсних програм та бюджету участі. За повідомленням Звіту міського голови про діяльність виконавчих органів Івано-Франківської міської  ради у 2023 році за проекти бюджету участі сумарно віддали голоси  42 047 жителів. З-поміж вагомих досягнень інформаційної політики громади варто відзначити мобільний додаток «1580 Івано-Франківськ», через який за звітній період (2023) надійшло 310 звернень.  Станом на 31.12.2023 р. в групі налічується близько 7040 учасників, відділом опрацьовано близько 1858 дописів, 8847 коментарів. Загалом, мешканці громади додали в  застосунку 26766 реакцій, йдеться у документі.

Економіка сектору культури та інформаційної політики. Станом на завершення 2021 року (IV-й квартал)  економіка обсягу послуг на території громади за розділом “Інформація та телекомунікації” становила 91762,9 тис. грн,  при тому ж 53% даного обсягу складали послуги реалізовані населенню. Розподіл обсягу реалізованих послуг за розділом “Інформація та телекомунікації” у IV кварталі 2021 року (обсяг реалізованих послуг, тис.грн): інформація та телекомунікації (91762,9),  видавнича діяльність (6454,7), виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів (9357,9), діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення (2763,7),  телекомунікації (електрозв’язок) (57658,8), комп’ютерне програмування, консультування та пов’язана з ним діяльність (11782,5), надання інформаційних послуг (3745,3). Ще 5679,1  тис. грн.  – обсяг послуг в Івано-Франківській міській територіальній громаді станом на 2021 р. за розділом “Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок”, при тому ж частка послуг реалізованих населенню громади  за цим  розділом – 74,9%.

Маркетингова стратегія Івано-Франківська визначає обласний центр Прикарпаття як – “місто з багатовіковою історією, давніми традиціями, неординарним мистецьким життям і динамічною економікою. Обласний центр розташований на перетині двох Бистриць, а саме: Бистриці Надвірнянської та Бистриці Солотвинської” (2019). Прикметно, що більш як половина іміджевих ресурсів міста, на яких ґрунтується дана стратегія (як то: географічне розташування, багата історична спадщина, творче середовище для митців, гостинні люди, шанування традицій, підприємництво, комфортність для проживання, привабливі заклади освіти) стосуються сектору культури та інформаційної політики.

 

Презентація ”Культура та інформаційна політика”

 

Джерела: