FrankoLytics: Аналітична довідка “Молодіжна політика, фізична культура та спорт”

Аналітик даних та інформаційних систем FrankoLytics

Святослав Білоус

 

Івано-Франківська міська територіальна громада в контексті молодіжної політики в окремих аспектах рухається у фарватері загальнодержавних тенденцій, хоча й характеризується деякими особливостями, які відрізняють громаду обласного центру Прикарпаття з-поміж інших аналогічних міст. Зокрема, молодь Івано-Франківська, як і молодь інших аналогічних громад, переважно витрачає час і зусилля на здобуття освіти, однак  частка здобувачів вищої освіти у соціальній структурі молодіжних груп Івано-Франківської міської територіальної громади є вищою, ніж в інших.

Ймовірно, Івано-Франківськ  є містом із найвищою часткою молоді у демографічній структурі населення в розрізі порівняльного аналізу обласних центрів України. Таке припущення робимо на  основі даних Восьмого всеукраїнського муніципального опитування (2023).  За цим припущенням, найближчий конкурент Івано-Франківська щодо частки молоді у структурі населення – м. Ужгород. Втім, якщо подивитися на цей показник в контексті загальної чисельності населення (Івано-Франківськ (орієнтовно 300 тис. осіб); Ужгород (орієнтовно 170 тис. осіб)), то можна припустити, що саме Івано-Франківськ є містом із найвищою в Україні часткою молоді в структурі населення.    

Відомо, що здобуття освіти належить до основних пріоритетів життєвих орієнтацій молоді, формуючи ключові сенси та засоби проведення часу. Інституційну інфраструктуру шкільної освіти у громаді складають 57 закладів (аудиторія охоплення – майже 35 тисяч учнів). Варто також відмітити високий рівень шкільної освіти в громаді співставно до інших аналогічних громад в Україні. Так, ліцей імені Миколи Сабата займає 11 місце у рейтингу найкращих 200 шкіл України. А загалом, у цьому рейтингу знаходиться 5 закладів середньої освіти з Івано-Франківської громади.

В розрізі освіти вищої розуміємо, що даний сектор в Івано-Франківську представлений (станом на 2024 рік за даними Єдиної державної електронної бази освіти) 12-ма закладами освіти, з них 5 державних закладів і 7 приватних (докладніше в аналітичній довідці FrankoLyticsВища освіта, наука. Освіта для дорослих, у тому числі й неформальна). Прикметно, що чисельність студентів  інституцій вищої освіти громади складає  приблизно десятину від сумарної чисельності мешканців громади (9,5%). Для порівняння, у схожих за структурою населення містах ситуація співвідношення  чисельності студентства  відносно населення наступна: Суми –  6.9%; Тернопіль – 11.8%. 

Освітня діяльність  задля забезпечення потреб молоді є вагомою складовою економіки громади.  Так, за підсумками останнього року до великої війни в Україні, в десятці найбільших платників податку на доходи фізичних осіб в обласному центрі Прикарпаття було 3 університети (докладніше в повідомленні Івано-Франківської міської ради (2021)). Прикметно, що в кошику послуг освітніх пропозицій інституцій вищої освіти, що здійснюють свою діяльність на території громади представлені більшість спеціальностей (з-поміж усіх наявних в Україні спеціальностей, заклади вищої освіти громади не пропонують можливостей освіти за переліком 50 спеціальностей). Для порівняння: Суми не охоплюють – 51 напрям підготовки, а Тернопіль – 45.

Конкурентні переваги та можливості для розвитку Івано-Франківської міської територіальної громади в контексті молодіжної політики та спорту:

Дослідницький ландшафт в секторі молодіжної політики та спорту достатньо скромний, особливо зважаючи на  вагомість проблематики з точки зору соціального капіталу та можливостей для розвитку громади. Згідно з інформацією авторського дослідження “Івано-Франківська територіальна громада: аналітичний радарукладеного Карпатським інститутом аналітики “FrankoLytics”, з 2006 по 2022 рік було проведено 10 досліджень, що стосуються молоді в розрізі Івано-Франківщини, з них 8 також стосуються тематики вікових груп. З часу  великої війни в Україні в секторі молодіжної політики знаходимо 3 дослідження, в тому числі й  авторське дослідження Frankolytics разом з партнерами “Зробимо молодь гучнішою”.  Привертає увагу той факт що до   повномасштабного вторгнення 4 з 10 досліджень в секторі виконані за участі бізнесу.  Переважно тематика молоді досліджується разом із питаннями якісної освіти та  цілей сталого розвитку (6  із 10 публікацій в секторі). Половина публікацій стосуються й верховенства права як Принципу належного врядування. Характерно, що жодне із молодіжних досліджень не містить тематик брендингу, реклами та PR; глобальних трендів; етнічних груп; мови та туризму.

Безпосередньо в громаді імплементовано одне комплексне молодіжне дослідження, яким опікувалися ГО “Між Іншим”, Карпатський інститут аналітики “FrankoLytics”, Молодіжна рада Івано-Франківської міської територіальної громади та Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради – дослідження “Зробимо молодь гучнішою!”. Так, за даними  цього партнерського проекту відомо, що 40,7 % молодих франківчан  працюють, 52% волонтерять та працюють водночас, 72% навчаються.  Вивчаючи залученість молоді громади до прийняття рішень, дослідники FrankoLytics разом з партнерами довідалися, що більше половини молоді громади (56%) надають перевагу петиціям як формі взаємодії з органами місцевого самоврядування, ще 49,9 % декларують готовність взаємодіяти через форуми, а 42% франківської молодіжної аудиторії обрали опитування як форму діалогу з владою. Детальніше про цитовані результати та інші виміри молодіжного сектору громади за покликанням: Інфографіка та аналітичний огляд дослідження молодіжного середовища Івано-Франківської громади «Зробимо молодь гучнішою.

З 2023 року у Івано-Франківську функціонує Молодіжний центр “РУХ”, назву якого було обрано в рамках опитування “Івано-Франківськ, дружній до молоді”, проведеного Департаментом молоді та спорту.

Громадський сектор Івано-Франківщини характеризується високим ступенем впливовості, в тому числі й у секторі молодіжної політики та спорту. Так, за матеріалами  FrankoLytics (Дослідження  громадського сектору Івано-Франківської міської територіальної громади (2023) три з десяти найвпливовіших інституцій громадянського суспільства Івано-Франківщини мають молодіжний напрям серед ключових статутних напрямів діяльності (Івано-Франківська обласна організація “Молода просвіта”, ГО “СТАН” та “Пласт — національна скаутська організація України, Івано-Франківська округа”),  решта ж організацій розглядають  молодіжну складову як вагому  складову власної діяльності (“Благодійний фонд “Дім Сірка”, “Громадська ініціатива Галичини”, “Громадський інститут аналітики” (інтелектуально-філософський клуб “Вершини”, “Д.О.М 48.24”, “Мами Прикарпаття”, “Тепле Місто” та “Культурно-мистецький центр Палац Потоцьких”).  З-поміж інших впізнаваних інституцій громадянського суспільства (36), саме в контексті проблематики молоді дослідниками  FrankoLytics було окреслено  наступні найвпізнаваніші в оцінках стейкхолдерів та лідерів думок містян: Молодіжна комісія при УГКЦ, ФРІ Івано-Франківськ, Громадська організація “Між Іншим”, Молодіжний центр “Paragraph”, “AIESEC”.

Конструктивне партнерство з владою – стала риса громадського сектору  обласного центру Прикарпаття, зокрема й в царині молодіжної політики. Наприклад, проєкт “Молодь і влада”, який впроваджується міською владою у партнерстві з стейкхолдерами  молодіжної політики послуговується чималою популярність поміж молодіжних кіл громади. 

Молодіжний сектор міста характеризується високим ступенем інтеграції з загальноукраїнським  контекстом молодіжної політики (як то проект “UPSHIFT” та інші). Вагомим прикладом молодіжної самоорганізації в громаді є- діяльність  ГО “Між Іншим” – унікальний кейс успішного поєднання комерційної складової та розвитку громадянського суспільства в секторі молодіжної спільноти.  Послуговуються прихильністю молодих містян молодіжний центр “Рух”, Міський центр дозвілля дітей та юнацтва за місцем проживання, Міський центр дитячої та юнацької творчості, Міський центр патріотичного виховання учнівської молоді.

У підсумку, можна констатувати, що в Івано-Франківській громаді є значний потенціал до розвитку молодіжної спільноти як за інтересами, так і в цілому. Цьому сприяють як чисельність молоді у структурі населення громади, так і наявність значної кількості можливостей для здобуття вищої освіти. Простором для рекомендацій в контексті молодіжної політики у громаді є покращення порівняльної обізнаності щодо ландшафту молоді до та після початку повномасштабного вторгнення рф – 24 лютого 2022 року; робота над підвищенням кількості ініціатив для молоді у громаді; залучення молоді до  стратегування та самоаналізу, зокрема й через дослідження та аналітику.

 

Презентація “Молодіжна політика, фізична культура та спорт”

 

Джерела:

Восьме всеукраїнське муніципальне опитування

Найкращі 200 шкіл України

Реєстр Єдиної державної електронної бази освіти

Найбільші платники податків у Івано-Франківській міській територіальній громаді

Рейтинг “Молодіжна столиця України – 2023”

Дослідження стану прозорості міст України

Сьоме всеукраїнське муніципальне опитування

Івано-Франківська територіальна громада: аналітичний радар

Аналітичний радар – 2022

Дослідження молодіжного середовища Івано-Франківської міської територіальної громади

Дослідження громадського сектору Івано-Франківської міської територіальної громади

Звіт Департаменту молоді та спорту Івано-Франківської міської ради