Аналітичний огляд дослідницьких ініціатив FrankoLytics за стратегічним напрямом “регіональний економічний розвиток” (2020 – 2024)

Стратегічний напрям досліджень задля регіонального економічного розвитку належить  до векторів роботи академічного аналітичного центру Карпатського інституту аналітики (бренд-найменування — “FrankoLytics”)  з часу інституційного становлення  в якості академічного аналітичного центру (2015 — по теперішній час).  Перша цілісна Стратегія FrankoLytics (2021) передбачала посилення економічної спроможності, інвестиційної привабливості та добробуту на Прикарпатті шляхом аналітичного забезпечення потреб регіону  та розробки проектів рішень задля створення дослідницьких рішень для сталого розвитку громад і територій.  Дослідження інвестиційного  клімату регіону традиційно привертають інтерес дослідницької групи FrankoLytics, адже  вони є невід’ємною частиною економічного успіху регіону, його відновлення та належного добробуту. Протягом зазначеного періоду дослідниками FrankoLytics проведено низку досліджень  у сфері регіонального економічного розвитку Івано-Франківщини («Туристичний потенціал Прикарпатського регіону в сфері активного відпочинку та дозвілля» (2015), «Стратегія розвитку смт. Богородчани в контексті євроінтеграційних процесів» (2016), «Соціально-демографічний профіль одноденних відвідувачів (екскурсантів) і туристів Івано-Франківської області»(2018) та ін.).  У 2016 році науковці аналітичного центру на замовлення Управління економічного та інтеграційного розвитку виконавчого комітету міської ради міста Івано-Франківськ здійснили вивчення думки керівників підприємств та підприємців м. Івано-Франківськ в рамках впровадження українсько-канадського проєкту «Партнерство для розвитку міст» (ПРОМІС) з метою розробки Стратегії розвитку м. Івано-Франківськ до 2027 р. Економічний потенціал області вивчався дослідниками “FrankoLytics” також в інших аспектах, зокрема питаннях туристичного потенціалу, питань демографії, молодіжних ініціатив та ін. Докладніше про  дослідження Карпатського інституту “FrankoLytics” у розділі  “Документи та звітність”.

Проєкт “Аналітичне дослідження з органами влади інвестиційної привабливості територіальних громад Прикарпаття”, — його реалізовано  в рамках Угоди G54195, що впроваджувалася в межах Ініціативи з розвитку аналітичних центрів в Україні, яку виконував Міжнародний фонд “Відродження” у партнерстві з Ініціативою відкритого суспільства для Європи (OSIFE) за фінансової підтримки Посольства Швеції в Україні, — постав унікальною дослідницькою ініціативою Карпатського інституту аналітики “FrankoLytics”. Дослідницька група проєкту (у складі: директорка “FrankoLytics” Ольга Максимович, аналітик регіонального економічного розвитку Тарас Малишівський (2019 – 2023), політолог, аналітик регіональних політик Михайло Мосора та експерт зі статистичного аналізу даних Михайло Осипчук) розробила та успішно представила пілотну методологію з вивчення інвестиційного ландшафту  Івано-Франківщини на основі публічних даних: наявність та структура сайту (в тому числі іноземною мовою); тип громади та кількість рад, що об’єдналися; загальна площа громади; чисельність населення; доходи загального фонду громади в розрахунку на одного мешканця.

Дослідницький дизайн, сформований на основі 4 припущень та груп індикаторів, дозволив авторам FrankoLytics укласти перелік аргументованих рекомендацій щодо покращення інвестиційного клімату регіону загалом. Так, припущення та метрики, запропоновані директоркою “FrankoLytics” Ольгою Максимович дозволили (шляхом опитування, стандартизованого медіамоніторингу, кабінетного і статистичного аналізу) належно описати інвестиційний ландшафт регіону.

З’ясовано, що на момент медіамоніторингу (2021) 57 територіальних громад Прикарпаття були представлені в публічному просторі через офіційний вебсайт. При цьому 39 з них  мали також англомовну версію офіційного вебресурсу. На жаль, розробляючи останню, 36 громад використовували перекладацькі послуги Google і лише 3 громади запустили цілісну версію сайту іноземною мовою. Інвестиційний портал функціонував в 1 територіальній громаді та ще 11 органах місцевого самоврядування розмістили на власних ресурсах окремі сторінки таргетовано адресовані потенційним інвесторам, а 9 громад розташували на власних офіційних сайтах інвестиційні паспорти. Аналітик регіонального економічного розвитку Тарас Малишівський, який здійснював моніторинг публічних ресурсів громад у 2021 р.,  підкреслював незначну  вмотивованість працівників органів місцевого самоврядування щодо просування інвестиційної  спроможності, адже частка відсутніх у публічному просторі документів не потребувала значних зусиль та ресурсів для підготовки.

Зазначимо, що інтегральний показник інституційної спроможності громад щодо залучення інвестицій для територіальних громад Прикарпаття, який був розрахований на основі зібраних даних дослідниками FrankoLytics під керівництвом експерта зі статистичного аналізу даних Михайла Осипчука засвідчив наступне: 53 з 62 громад Івано-Франківщини розташувалися у першому квартилі 12-бальної шкали (0-3 бали); другий квартиль (4-6 балів) охопив 3 громади; третій квартиль (7-9 балів) складався з чисельності 5 громад та ще одна громада розташувалася у найвищому четвертому квартилі за шкалою 10-12 балів.

Отож, перша хвиля дослідження (2021) передбачала розробку пілотної методології оцінювання інвестиційної привабливості шляхом вивчення параметрів комунікації інвестиційних можливостей громад Івано-Франківської області завдяки аналізу практик застосування інвестиційних паспортів для подальшої розробки рекомендацій щодо покращення якості інвестиційних паспортів громад Прикарпаття та підвищенню ефективності їх промоції в рамках грантової  угоди.

Наступною хвилею дослідницьких ініціатив FrankoLytics (2022) щодо вивчення інвестиційної компоненти регіональної  політики склали дослідження в рамках Угоди SG 54720 “Сприяння сталості університетського аналітичного центру в умовах війни”, котра впроваджувалася в межах Ініціативи з розвитку аналітичних центрів в Україні, яку виконував Міжнародний фонд “Відродження” у партнерстві з Ініціативою відкритого суспільства для Європи (OSIFE) за фінансової підтримки Посольства Швеції в Україні (2022). До підтриманих грантодавцями ініціатив, дослідники FrankoLytics додали апробовану у 2021 році методологію в рамках дослідження “Інституційна спроможність органів місцевого самоврядування щодо залучення інвестицій в умовах війни та післявоєнного відновлення”.

Однак, цього разу було вирішено прискіпливіше поглянути на стан інституційної спроможності громад Івано-Франківської області щодо залучення інвестицій для оцінки потенційної конкурентоздатності громад на предмет залучення інвестиційного капіталу в умовах післявоєнного відновлення в сенсі ключової передумови генерування високих темпів економічного зростання.  Дослідницька група FrankoLytics виходила з переконання, що актуальність дослідження зумовлена  передусім тим, що на етапі післявоєнного відновлення України, очікується значний приплив капіталу, “левову” частку якого становитиме інвестиційний капітал. Відповідно, громадам необхідно уже сьогодні працювати над  підвищенням свого рівня конкурентоспроможності у боротьбі за конкурентне здобуття інвестицій. Тож, автори FrankoLytics були переконані, що проведення даного дослідження дозволить оцінити наявний рівень інституційної спроможності громад щодо залучення інвестицій, порівняти його динаміку із показником 2021 року та розробити рекомендації для громад, які б дозволили підвищити величину даного показника в розрізі області. Дослідницьку команду “другої хвилі”  сформував колектив Карпатського інституту аналітики  “FrankoLytic” за лідерством очільниці аналітичного центру Ольги Максимович у складі: операційна менеджерка, дослідниця освітніх політик Наталія Басараб, аналітик даних та інформаційних систем Святослав Білоус, діджитал аналітик, системний адміністратор Василь Варварук, аналітик регіонального економічного розвитку Тарас Малишівський (2019-2023), політолог, аналітик регіональних політик Михайло Мосора, фандрейзерка, аналітикиня Уляна Сидор, експерт зі статистичного аналізу даних Михайло Осипчук, аналітик з належного врядування та доброчесності Роман Пятківський та фінансова менеджерка Діана Торконяк (2021 – 2023). Обліковий супровід обох проєктів забезпечувала бухгалтерка Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Галина Кубрак (2021, 2022).

Гіпотези та дерево індикаторів  другої хвилі дослідження передбачали апробацію теорії щодо формування індексу організаційної спроможності громад Івано-Франківщини щодо залучення інвестицій на основі кількох груп даних: опитування 62 громад регіону, офіційні дані Івано-Франківської обласної державної адміністрації,  експертні інтерв’ю, медіамоніторинг,  кабінетний та статистичний аналіз даних.

Загалом  у 2022 році аналітики FrankoLytics отримали відповіді 57 громад та ще 2 громади  надіслали цілком анонімні відповіді, тож співвіднести останні із рештою масиву даних не вдалося.Так, за підсумками другої хвилі дослідження з’ясовано, що на території Івано-Франківської області  працювало 60 релокованих бізнесів, з них 41 у територіальних громадах міського типу (Калуська і Коломийська). Респонденти опитування сумарно повідомили про 157 запитів від потенційних інвесторів, що надходили до їх юрисдикції, з-поміж яких 73 запити завершилися успішним інвестуванням. 137 грантових проєктів впроваджувалися в громадах станом на 2021 рік. Також, учасники опитування сумарно зазначили  наявність у громадах області 99 меморандумів про партнерство та співробітництво,  покликаних посилити передумови  інвестиційної привабливості громад і територій Прикарпаття.

Відрадно, що цьогоріч, до другої хвилі дослідження інвестиційної привабливості територіальних громад Івано-Франківської області долучилися практиканти факультету математики та інформатики Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (Білоус Святослав, Залевський Микола, Самілів Петро) під керівництвом експерта зі статистичного аналізу даних FrankoLytics Михайла Осипчука. Зокрема, вони взяли участь у розробці процедури побудови індексу інвестиційної спроможності громад, про який вже згадувалося вище (докладніше тут: Frankolytics: Сприяємо формуванню молодої генерації дослідників).

Сьогодні дослідницька команда FrankoLytics продовжує працювати над  вивченням складових оцінювання інвестиційної спроможності регіонів щодо залучення інвестицій з метою формування дієвих інструментів. Так, дослідження економічних основ Івано-Франківської територіальної громади тривають в рамках  ініціативи “Дослідження шляхів покращення бізнес-середовища територіальної громади Івано-Франківська”, що впроваджується  у межах проєкту «Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства», що реалізується ІСАР Єднання у консорціумі з Українським незалежним центром політичних досліджень (УНЦПД) та Центром демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ) завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку” (2023 — по теперішній час). Відрадно, що задля успішної реалізації амбітної ініціативи символічно у міській ратуші Івано-Франківська Карпатський інститут аналітики “FrankoLytics” уклав багатосторонній Меморандум з партнерами проєкту. Учасники зустрічі — міська влада, представники бізнесу, податківці, представники управління статистики, громадського сектору та медіа, — домовилися про сприяння та підтримку ініціатив  FrankoLytics на різних етапах дослідження.

Дослідницькі рішення FrankoLytics активно імплементуються в  процесі формування Стратегії для Івано-Франківська, про що  інформували  докладніше у річному звіті та  матеріалах партнерів. Загалом, залучений обсяг ресурсної підтримки дослідницьких заходів FrankoLytics за стратегічним напрямом “регіональний економічний розвиток” у часовому проміжку 2021 – 2024 років складається  із 5 проєктів. Партнерські  ініціативи реалізовано разом з міжнародними партнерами України та вітчизняними організаціями, органами державної влади та місцевого самоврядування, інституціями громадянського суспільства, представниками бізнесового та медіа секторів.

В умовах зумовленої російською агресією великої війни, ми, дослідники FrankoLytics обережно ставимося до публікацій даних, все ж запланували оприлюднити деякі попередні результати, та операційні  заходи задля їх уможливлення, зважаючи на їх  потенціал і здатність покращити  економічні  реалії  українського сьогодення.  Віримо, що  збереження стійкості регіонів, в тому числі й на економічному фронті, наближатиме українську Перемогу.